Aktualności

 

Dyżur ministrancki w tygodniu

Dzień

Godzina

Ministranci

Poniedziałek 17:00 Robert Chmielarczyk (lektor)

Franciszek Trojanowski (ministrant do ampułek)

Dawid Bieniek ( ministrant do lavabo – ręczniczek)

Adrian Wodziak (ministrant do dzwonków)

Wtorek 7:00 Paweł Masłowiec (lektor)

Grzegorz Lach (ampułki)

Krzysztof Lach (ręczniczek)

Szczepan Petrycki (dzwonki)

Środa 17:00 Piotr Kowal (lektor)

Dyżur i zbiórka ministrantów młodszych ze Szkoły Podstawowej.

Czwartek 7:00 Paweł Masłowiec (lektor)

Patryk Bieniek (ampułki)

Przemysław Potaczek (ręczniczek)

Kacper Bieniek (dzwonki)

Piątek 17:00 Mateusz Piekarczyk, starszy (lektor)

Marcin Piekarczyk (ampułki i ręczniczek)

Mateusz Piekarczyk, młodszy (dzwonki)

Sobota 8:00 Robert Chmielarczyk (lektor)

Dyżur i zbiórka ministrantów starszych i lektorów

W niedziele obowiązują zapisy w zakrystii… a ponadto przychodzimy na Adorację Najświętszego Sakramentu, pół godziny przed Mszą Świętą.

Ministranci co służą o godz. 8:00 pozostają na Adoracji, zaraz po Mszy Świętej. (przynajmniej przez 15 min. )

Uwaga! Gdyby ktoś nie mógł przyjść na swój dyżur, należy zamienić się z kolegą.

 

Drodzy parafianie!

Niech Radość i Pokój Betlejemskiej Nocy przenika nasze serca, a Błogosławieństwo Bożej Dzieciny wydaje w nas owoce jedności, miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018.

Ksiądz proboszcz wraz z Duszpasterską Radą Parafialną

 

W dniu 21.04.2017 r. o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, ksiądz proboszcz w grupie pielgrzymów z Krakowa, miał okazję spotkać się z Prezydentem RP i Pierwszą Damą, przekazać życzenia, a następnie odprawić Mszę Świętą w tamtejszej kaplicy w intencji Ojczyzny. (zdjęcia do zobaczenia w Galerii)

 

Msze Święte za duszę Ś.P. Wiesława Jugowicza zamówione podczas pogrzebu które będą odprawiane w parafii

Ofiarodawca

Data

Godzina

Od mamy

27.02.2017

17:00

Od żony Barbary

23.03.2017

7:00

Od sióstr Haliny i Małgorzaty

6.03.2017

17:00

Od sąsiadów z Kułkówki

9.03.2017

7:00

Od rodziny Biernatów i Niżników

16.03.2017

7:00

Od wychowanków z rocznika 1993

21.03.2017

7:00

Od syna Bartosza

25.03.2017

7:00

Od Jarosława i Karoliny Żelazny

5.04.2017

17:00

Od pracowników Przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju

3.04.2017

17:00

Od rodziny Michalaków

7.04.2017

17:00

Od chrzestnej

10.04.2017

8:00

Od Stanisława i Edyty Kościelniak

17:04.2017

17:00

Od Zespołu Szkół i Przedszkola z Olszówki

27.04.2017

7:00

Od rodziny Zapałów

4.05.2017

18:00

Od Janusza Kościelniaka z rodziną

15.05.2017

18:00

Od rodziny Gilów z Laskowic

10.05.2017

18:00

Od rodziny Gacków z Lubska

17.05.2017

18:00

Od rodziny Jenków

27.05.2017

18:00

Od kuzyna Janusza

30.05.2017

18:00

Od rodziny Śmietanów

2.06.2017

7:00

Od Koła Miłośników Tradycji Ludowej

18.06.2017

11:00

Uwaga! Pozostałe intencje pogrzebowe będą podane później…

 

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest stopniowo zapominane. Najczęściej służy jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.

Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant’ Ore (lub Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć mszą św. Istnieją nawet specjalne, uroczyste msze, połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem, przewidziane na początek i koniec czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od ostatniej mszy porannej), poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by urządzać je w adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. W niektórych miastach, np. Rzymie, Mediolanie czy Paryżu, było dawniej sprawowane bez ustanku w kolejnych kościołach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Starano się też, by adoracja trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści godzin pod rząd.

Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował. Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już w średniowiecznym (XIII-XIV) zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin. Wiadomo też, że w 1527 r. w Mediolanie, bractwo związane z kościołem Świętego Grobu zorganizowało trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. W 1537 r., również w Mediolanie, z inicjatywy Józefa Piantanida da Fermo, kapucyna, rozpoczęto nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się po kolei w różnych kościołach. Dwa lata później, papież Paweł III wyrażając oficjalną zgodę na to nabożeństwo, komentował je następująco: „(…) by ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa, ustanowiono cykl modlitw i próśb, które mają być zanoszone dniem i nocą przez wszystkich wiernych Chrystusa przed Najświętszym Ciałem naszego Pana, we wszystkich kościołach wspomnianego miasta [Mediolanu – przyp.red.], w taki sposób, że modlitwy te oraz prośby odmawiane są przez samych wiernych, zmieniających się co czterdzieści godzin (…)”. Wiadomo też, że podobne nabożeństwa organizował w Rzymie św. Filip Nereusz, zaś św. Ignacy Loyola bardzo zachęcał do urządzania w czasie karnawału trwających dwa dni lub czterdzieści godzin wystawień Najświętszego Sakramentu, jako przebłaganie za grzechy popełnione w tym okresie. Wśród osób, które przyczyniły się nie tyle do powstania, co do upowszechnienia czterdziestogodzinnych adoracji, wymienia się również m.in. o. Tomasza Nieto, dominikanina, czy św. Antoniego Maria Zaccarię, barnabitę. W każdym razie, w XVI w. uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, trwające najczęściej czterdzieści godzin, organizowane były przeważnie w sytuacjach publicznych katastrof czy niebezpieczeństwa.

Naturalnie, już w XVI w. powstawały instrukcje odnośnie tego, jak czterdziestogodzinne nabożeństwo powinno być odprawiane. Jedną z nich przygotował bł. Jan Juwenalis Ancina ze zgromadzenia braci filipinów, biskup Saluzzo. Również św. Karol Boromeusz pozostawił bardzo szczegółowe wskazówki co do sposobu sprawowania czterdziestogodzinnego nabożeństwa oraz innej, podobnej praktyki – „Oratio sine intermissione” (nieprzerwana modlitwa). Ważniejsza jednak była konstytucja „Graves et diuturnae” papieża Klemensa VIII, wydana w 1592 r. Zaprowadzała ona w Rzymie nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po czterdzieści godzin, „(…) tak, by w każdej godzinie dnia i nocy, przez cały rok, modlitwa wznosiła się bez ustanku przed oblicze Pana”. Znamienne, że również Klemens VIII miał na uwadze przede wszystkim pokój chrześcijaństwa: „Módlcie się o zgodę wśród chrześcijańskich książąt, módlcie się za Francję [Francja była wówczas szczególnie zagrożona – przyp. red.], módlcie się, by wrogowie naszej wiary, straszliwi Turcy, którzy w swej pełnej pychy zaciekłości grożą zniewoleniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata, mogli być powaleni prawicą Wszechmogącego Boga”.

W 1731 r. papież Klemens XII wydał chyba najistotniejszą instrukcję regulującą sposób odprawiania czterdziestogodzinnego nabożeństwa, znaną później jako “Instructio Clementina”. Jest to w ogóle jeden z najdokładniejszych i najbardziej szczegółowych dokumentów dotyczących nabożeństw. Na przykład, według tej instrukcji, w trakcie czterdziestogodzinnego nabożeństwa Najświętszy Sakrament zawsze ma być wystawiony na głównym ołtarzu i ma się przed nim palić co najmniej dwadzieścia świec. Wszelkie rzeźby, obrazy i relikwie, znajdujące się w otoczeniu ołtarza, mają być usunięte lub zakryte. Na noc drzwi kościoła mają być zamykane, zaś kobiety muszą wyjść. Przy ołtarzu, na którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, nie może być w tym czasie odprawiana żadna msza, w trakcie zaś tych, które są sprawowane przy bocznych ołtarzach, nie można używać dzwonków. W świątyni musi panować skupienie i cisza. Na początek i zakończenie wystawienia sprawować należy – za wyjątkiem największych uroczystości – Mszę o Najświętszym Sakramencie, zaś drugiego dnia adoracji – Mszę Pro Pace. W trakcie procesji odbywających się po początkowej i końcowej mszy mają być śpiewane litanie do świętych. Pomimo, że Instrukcja już nie obowiązuje, to na niej właśnie są oparte również współczesne obrzędy wystawień Najświętszego Sakramentu. W Instrukcji opisane są m.in.: okadzanie hostii na określone słowa pieśni „Tantum Ergo” („Przed tak wielkim sakramentem”), użycie ozdobnej kapy przez kapłana niosącego monstrancję, czy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Z czasem Quarant’ore zaczęło być sprawowane w nieporównanie mniej uroczystej oprawie. Ze względów praktycznych zrezygnowano też z wymogu, by odbywało się nieustannie dniem i nocą. Zezwolił na to m.in. papież Benedykt XIV, który w wydanej w 1748 r. encyklice „Inter Cetera” zalecał, by odprawiać przed Wielkim Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy. Do dziś pozostało związane właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

 

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

 28.12.2016 – 30.12.2016

 

dzień osiedla początek zakończenie
Środa

od 10:00

Miedziane, Piekarze, Dworskie od PP. Cieniawskich pod lasem u PP. Florków
Czwartek

od 10:00

Biłkówka, Mardausze od Józefa i Marii Nawara u PP. Bednarków
Piątek

od 10:00

Macugówka, Ślusarzówka od PP.  Wodziak u PP. Koisów

 

P.S.

Prośba o podwiezienie księdza, pana kościelnego i ministrantów spod plebanii do pierwszego domu i odwiezienie od ostatniego domu.

Uwaga! Nowe domy do poświęcenia, proszę zgłaszać wcześniej…

Na stole powinien znajdować się biały obrus, Pismo Święte, krzyżyk, świece,woda święcona oraz ewentualnie zeszyty z religii…

Program Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

po Nowym Roku 03.01.2017 – 05.01.2017

 

dzień osiedla początek zakończenie
Wtorek

od 12:00

Bajkówka

Majerówka

od PP. Porębów (nowy dom) dom pana sołtysa

 

Środa

od 12:00

Tobołówka

Kułkówka

od PP. Nawarów (Ireny z rodziną), u PP. Potaczków – Wenderlichów
Czwartek

od 12:00

Muzykówka

Bartusie i Piekarczykówka

od PP. Pankiewiczów

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

7– 15.01.2017 r.

 

Data Osiedla Rozpoczęcie Zakończenie
Sobota

07.01.2017 r.

Janówka Godz. 09.00

od PP. Gacków

U PP. Wsolaków
Wtorek

10.01.2017 r.

Sochy Godz. 12.00

od PP. Kościelniaków k. szkoły

U PP. Bieńków
Środa

11.01.2017 r.

Loski, Gazdy Godz. 12.00

od PP. Blecharczyków na górze

U PP. Grzybaczów (hurtownia)
Czwartek

12.01.2017 r.

Łanioki, Powolne, Rzepki, Młyn, Dolna Raba Godz.10.00

od PP. Piekarczyków

U PP. Raptów, za Zajazdem
Sobota

14.01.2017 r.

Góry, Budzyń, Pyzdury Godz. 09.00

od PP. Knapczyków

U PP. Wacławików
Niedziela

15.01.2017 r.

Osrodek Zdrowia Godz. 17.00

 

Zakończenie Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy

 

dzień osiedla początek zakończenie
Poniedziałek

16.01.2017

od 10:00

 

Kuzoki

Jasice

od PP. Zapałów u PP. Gacków

(poświęcenie nowego domu)

Wtorek

17.01.2017

od 10:00

 

Krupówka u PP. Cichańskich u PP. Kowalów

 

P.S.

Prośba o podwiezienie księdza, pana kościelnego i ministrantów spod plebanii do pierwszego domu i odwiezienie od ostatniego domu.

Uwaga! Nowe domy do poświęcenia, proszę zgłaszać wcześniej…

Na stole powinien znajdować się biały obrus, Pismo Święte, krzyżyk, świece, woda święcona oraz ewentualnie zeszyty z religii…

 

ZIEMIA ŚWIĘTA

Śladami Odkupiciela

(8 dni – samolotowo-autokarowa)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz lokalnymi Kościołami w Jerozolimie.

1 dzień: KATOWICE – TEL AWIW

Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd do lotniska we własnym zakresie. Odlot do Tel Awiwu. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Zakwaterowanie w Nazarecie.

2 dzień: GÓRA TABOR

Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa. Akko – zwiedzanie twierdzy krzyżowców. Nazaret. Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa.

3 dzień: JEZIORO GALILEJSKIE

Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: Kościół rozmnażania Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięciem statkiem do Ein Gev. Tyberiada – kościół św. Piotra i pomnik „Miast Polskich”.

4 dzień: PUSTYNIA JUDZKA

Jerycho – panorama Góry Kuszenia i sykomora. Rzeka Jordan odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium „Przyjaciół Pana Jezusa”: Łazarza, Marty i Marii. Zakwaterowanie w Betlejem.

5 dzień: BETLEJEM

Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna.

6 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Peter Noster”, „Dominus Flevit”, Grób Maryj, Ogród Oliwny. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik i „Grób Dawida”, kaplica „przy Wieczerniku”, kościoły: Zaśnięcie NMP i św. Piotra „in Gallicantu”.

7 dzień: JEROZOLIMA

Jerozolima. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenie Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu.

8 dzień: TEL AWIW – KATOWICE

Odlot do kraju. Lądowanie w Katowicach – Pyrzowicach i zakończenie pielgrzymki.

 

 • Codziennie odprawiana jest Msza święta
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Przewodnikiem grupy jest osoba duchowa z Polski
 • Kapłani zabierają albę i białą stułę

TERMIN PIELGRZYMKI

27 lutego – 5 marca 2016 roku

CENA PIELGZRYMKI

600 zł i 950 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)

oraz 100 USD (płatne przewodnikowi po przylocie do Izraela)

Osoby przewlekłe chore zobowiązani są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 100 zł

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • przelot samolotem na trasie Katowice – Tel Awiw i Tel Awiw – Katowice
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
 • zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
 • autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych
 • wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim
 • ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

 

BLIŻSZE INFORMACJE

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

 1. Reformacka 4, 31-012 Kraków tel. 12-421-68-06; kom. 666-398-214

www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 9.00-16.45

 

Informacja na temat przebiegu prac zmierzających do budowy parkingu na działce przylegającej do plebanii.

Na dzień dzisiejszy (24.05.2015) mamy na koncie parafialnym w banku BS Mszana Dolna zebrane środki finansowe w wysokości 20115 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie ostatniej raty 25000 zł. do końca czerwca bieżącego roku, jako całościowej zapłaty za ową działkę.
Parafia na miarę możliwości podjęła już pewne prace mające na celu zagospodarowanie terenu, na podstawie uzyskanego pozwolenia o miejscach parkingowych.
Czynimy dalsze starania o przekwalifikowanie całego gruntu z rolniczego na budowlany oraz jego użyteczności…
Dostrzegamy potrzebę pomocy ze strony Urzędu Gminy Mszana Dolna oraz Sołectwa wsi Raba Niżna, gdyż parafia jak się wydaje, sama nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką inwestycją.
Pamiętajmy, że parking przy kościele, tak bardzo potrzebny, służyłby przecież całej lokalnej społeczności.
Zwracamy się więc z prośbą do instytucji społecznych o większe zainteresowanie się naszym problemem, a do każdej rodziny parafii o złożenie ofiary na tacę (do tej koperty) w pierwszą niedzielę czerwca 2015 lub na konto parafialne, z zaznaczeniem „Na szczególne potrzeby parafii”
Uwaga! Planujemy jeszcze w tym roku malowanie wnętrza kościoła przed uroczystością bierzmowania.
Wszystkim ofiarodawcom Bóg Zapłać!
Ksiądz proboszcz wraz z Duszpasterską Rada Parafialną.

 

Z terenu parafii pochodzą księża:
ks. prof. Krzysztof Kościelniak
ks. kapelan Józef Szlaga
o. Krzysztof Kościelniak Franciszkanin

Jedna odpowiedź na „Aktualności

 1. Piotr pisze:

  Drogi księże!

  Zostałeś z ludu wzięty i do ludu jesteś posłany.
  U progu twej kapłańskiej drogi życzymy Ci życia, które będzie cudownym darem Bożym dla całego Kościoła.
  Niech wspiera Cię Maryja – Matka wszystkich kapłanów i św Maksymilian.

  Niech twoja praca przynosi obfite owoce
  i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
  Życzymy również pogody ducha i wiele radości każdego dnia, oby uśmiech często gościł na twej twarzy.
  Do życzeń dołączamy naszą modlitwę
  Szczęść Boże!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.