Rys historyczny

Raba Niżna należy do parafii Olszówka. Po II wojnie światowej miejscowa ludność uczęszczała do dworskiej kaplicy położonej na terenie Raby Niżnej, w której posługę kapłańską pełnili księża Michalici. Trwało to do roku 1955, wtedy z nakazów ówczesnych władz państwowych księża Michalici dostali nakaz opuszczenia Raby Niżnej.

Kościół

Kościół

 

Po wielu perturbacjach dzięki staraniom miejscowej ludności jesienią 1957r. kaplicę przejmują o.o. Franciszkanie z Krakowa. Od tego roku kaplica ma ustalony porządek Mszy św. i nabożeństw na niedzielę i dni powszednie. Od 1958r. 1 maja w święto Józefa Rzemieślnika, pierwszy raz w dziejach kaplicy odprawiony został odpust, nadany przez Prymasa Polski ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na brak możliwości rozbudowy kaplicy dworskiej, w roku 1968 wystąpiono o wydanie zezwolenia na budowę nowej, obszerniejszej świątyni. Zapobiegliwość oraz upór rabian zaowocował i jesienią 1970r. kościół w swym pierwotnym, trochę surowym kształcie został oddany do użytku. W latach 1971-1978 dzięki staraniom i ofiarności kolejnych księży proboszczów oraz parafian, kościół został zmodernizowany i upiększony. W roku 1987 rozpoczęto budowę plebanii. W niespełna cztery lata, ówczesny proboszcz ks. Józef Jędrzejowski doprowadził budowę plebanii i znajdującej się w niej salki katechetycznej do końca. W dniu 24.09.1982r. parafia Raba Niżna zostaje uroczyście erygowana. W noc wigilijną 1983r. po raz pierwszy na Pasterkę wzywały nowe mosiężne dzwony, umieszczone na krosnach obok kościoła. W roku 1989 powstał i został poświęcony cmentarz parafialny. W listopadzie 1994 roku ukonstytuował się Komitet Rozbudowy Kościoła. 01.05.1995 roku w uroczystość odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika, teren pod rozbudowę kościoła został poświęcony. W tydzień później rozpoczęła się rozbudowa kościoła. W trakcie tej inwestycji kościół powiększono o 120m i ma obecnie 244m równocześnie dobudowano wieżę. W nawie głównej postawiono nowy ołtarz główny i zakupiono do niego tabernakulum. Umiejscowiono nową drogę Krzyżową, wykonaną przez miejscowego rzeźbiarza Zdzisława Kościelniaka. Położona  została posadzka marmurowa z tzw.,, białej marianny przywiezionej z Lądka Zdroju. Do kościoła zamówiono nowe ławki oraz założono gazowo nadmuchowe ogrzewanie centralne. Należy podkreślić, że to rabianie ściągali z własnych gospodarstw i lasów drzewo, piasek oraz inne materiały budowlane. Wszystko robili za własne pieniądze, własnymi rękoma i własnym sprzętem. Obecny ks. proboszcz Marian Krzystek jest ogromnie wdzięczny i pełen podziwu za trud, poświęcenie oraz ofiarność parafian.